راهنمای پرداخت اقساط وام

راهنمای پرداخت اقساط وامهای صندوق قرض الحسنه مسجد مقدس جمکران

نحوه واریز اقساط وام و واریز به حساب های پس انداز صندوق قرض الحسنه مسجد مقدس جمکران

  • مراجعه حضوری:

 مراجعه به صندوق و اخذ دفترچه اقساط و پرداخت اقساط با دفترچه در محل صندوق واقع در مسجد مقدس جمکران 

  • پرداخت اقساط از طریق مراجعه به شعب بانک ملت:

پس از دریافت وام از صندوق دفترچه اقساط مخصوص واریز در بانک ملت را اخذ نموده و برای پرداخت اقساط با در دست داشتن دفترچه مربوطه به شعب بانک ملت مراجعه نمایید.