خدمات صندوق قرض الحسنه مسجد مقدس جمکران

  • سرويس پيام کوتاه
  • سرويس گزارش اينترنتي (بزودی)
  • وصول کليه چک بانکهاي کشور
  • واریز اقساط در کلیه شعب بانک ملت
  • پرداخت اقساط از طریق کارتهای عضو شتاب
  • دستگاه کارتخوان مستقر در محل صندوق
  • پرداخت اقساط از طریق کارت به کارت (سیستم سحاب)
  • واریز وجه به حساب از طریق کارت به کارت (سیستم سحاب)